วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

ประวัติศิลปินแห่งชาติ อ.กมล ทัศนาญชลี


นายกมล  ทัศนาญชลี เกิดเมื่อวันที่ 17  มกราคม พ.ศ. 2487  ที่กรุงเทพ  เป็นศิลปินคนสำคัญและดีเด่นในด้านจิตรกรรมและสื่อผสมของไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  ปัจจุบันยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและเผยแพร่ศิลปะและอุทิศตนให้กับงานการกุศล  ดำรงและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า  และเพียบพร้อมทั้งคุณสมบัติในความเป็นศิลปินอย่างดีงาม  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังอย่างดี  จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินเเห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรมสื่อผสม) ประจำปีพุทธศักราช 2540 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น